Fakta om HTML rubriker

HTML-rubriker (headings) är titlar eller undertitlar som du vill visa på en webbsida. HTML-rubriker definieras med taggarna <h1> till <h6> (alltså h1, h2, h3, h4, h5 och h6). <h1> definierar den mest betydelsefulla rubriken. <h6> definierar den minst betydelsefulla rubriken. Exempel:

<h1>Rubrik 1</h1>
<h2>Rubrik 2</h2>
<h3>Rubrik 3</h3>
<h4>Rubrik 4</h4>
<h5>Rubrik 5</h5>
<h6>Rubrik 6</h6>

Sökmotorer använder rubriker för att indexera strukturen och innehållet på dina webbsidor. Användare brukar snabbt skumma igenom en sida genom dess rubriker. Därför är det viktigt att använda rubriker för att visa dokumentets struktur. <h1>-rubriker bör användas för huvudrubriker, följt av <h2>-rubriker, sedan mindre viktiga <h3>, och så vidare. Använd HTML-rubriker endast för rubriker. Använd inte rubriker för att göra texten STOR eller fet.

 

Varje HTML-rubrik har en förinställd storlek. Du kan dock ange storleken för vilken rubrik som helst med attributet “style” genom att använda CSS-egenskapen “font-size”:

<h1 style="font-size:60px;">Rubrik 1</h1>
Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *