HTML textformatering

Man kan formatera text på olika sätt i HTML.

  • <b> – Fet text. Används för att göra texten fet. Det ger ingen ytterligare semantisk betydelse till texten utan ändrar bara dess visuella presentation till fetstil.
  • <strong> – Viktig text. Används för att markera text som är extra viktig eller starkt betonad. Visuellt visas den ofta som fetstil. Det ger en semantisk betydelse till texten för att markera dess vikt.
  • <i> – Kursiv text. Används för att göra texten kursiv. Liksom <b> ger det ingen ytterligare semantisk betydelse utan ändrar bara textens visuella presentation till kursiv stil.
  • <em> – Betonad text. Används för att markera texten som betonad eller viktig. Det kan tolkas av webbläsare för att visa texten kursivt som standard, men dess huvudsyfte är att ange betydelse snarare än visuell presentation.
  • <mark> – Markerad text. Används för att markera text som har en särskild betydelse eller ska sticka ut. Visuellt visas det vanligtvis med en bakgrundsfärg, som att markera text på en papperssida.
  • <small> – Mindre text. Används för att göra texten mindre. Det reducerar textstorleken för att visa den mindre än den omgivande texten. Det kan vara användbart för att ange undertexter eller mindre viktiga detaljer.
  • <del> – Borttagen text. Används för att markera text som har tagits bort eller raderats. Visuellt visas det ofta med en linje genom texten för att indikera att den har tagits bort.
  • <ins> – Infogad text. Används för att markera text som har lagts till eller infogats i dokumentet. Visuellt visas det ofta med en understruken stil för att indikera att det är nytt material.
  • <sub> – Indextext. Används för att skriva text som ska visas som en subscript (lägre än den omgivande texten). Det är vanligt i kemiska formler eller matematiska ekvationer.
  • <sup> – Exponenttext. Används för att skriva text som ska visas som en superscript (högre än den omgivande texten). Det används ofta för att ange fotnoter, matematiska exponenter eller för att skriva ut datum i överordnade format, som 1st eller 2nd.

 

OBS! Samtliga taggar har även sluttaggar.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *