Vad är HTML element?

Generell fakta om HTML-element

Ett HTML-element definieras av en starttagg, ett innehåll och en sluttagg. HTML-elementet omfattar allt från starttaggen till sluttaggen:

<taggnamn>Innehållet placeras här...</taggnamn>

Två exempel på HTML-element är:

<h1>Min första rubrik</h1>
<p>Mitt första stycke</p>

Nested HTML Elements

HTML-element kan vara “nested”. Det innebär att ett HTML-element kan innehålla andra HTML-element. Alla HTML-dokument innehåller nested elements. Till exempel kan en <body>-tagg innehålla en <div>-tagg, och den <div>-taggen kan i sin tur innehålla andra taggar som <p>, <img>, osv.

 

I följande exempel ingår fyra HTML-element (<html>, <body>, <h1> och <p>):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Min första rubrik</h1>
<p>Mitt första stycke</p>

</body>
</html>

HTML-elementet <html> är rotelementet och det definierar hela HTML-dokumentet. Den har en starttagg <html> och en sluttagg </html>. Inuti <html>-elementet finns ett <body>-element:

<body>

<h1>Min första rubrik</h1>
<p>Mitt första stycke</p>

</body>

HTML-elementet <body> definierar dokumentets “kropp”. Den har en starttagg <body> och en sluttagg </body>. Inuti <body>-elementet finns två andra element: <h1> och <p>:

<h1>Min första rubrik</h1>
<p>Mitt första stycke</p>

HTML-elementet <h1> definierar en rubrik (heading). Den har en starttagg <h1> och en sluttagg </h1>:

<h1>Min första rubrik</h1>

HTML-elementet <p> definierar ett stycke (paragraph). Den har en starttagg <p> och en sluttagg </p>:

<p>Mitt första stycke</p>

Vissa HTML-element kommer att visas korrekt även om du glömmer sluttaggen. Dock bör du aldrig förlita dig på det eftersom det uppstå fel när webbsidan ska läsas/visas.

 

Tomma HTML-element

HTML-element utan innehåll kallas tomma element (empty elements). Tomma element har ingen sluttagg! I exemplet nedan definierar taggen <br> en radbrytning och är ett tomt element utan en sluttagg:

<p>Detta är ett <br> stycke med en radbrytning.</p>

 

HTML är inte skiftlägeskänsligt!

HTML-taggar är inte skiftlägeskänsliga, vilket innebär att <P> betyder samma sak som <p>. HTML-standarden kräver inte små bokstäver för taggar, men W3C rekommenderar små bokstäver i HTML. I andra dokumenttyper som XHTML är små bokstäver dock ett krav.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *