Mina kommande studier

I vår, eller rättare sagt från och med nästa vecka, väntar nya spännande utmaningar. Jag har blivit antagen till fyra kurser, om totalt 37.5 HP. Det ska bli riktigt kul och jag ser verkligen fram emot att få tänka annat än förskola/skola, undervisning och pedagogik/didaktik ett tag. Nu blir det istället fokus på CSS, interaktionsdesign, typsnitt, grafiska verktyg, användargränssnitt m.m. Tjoho!

Lämna en kommentar
Studieupplägg

Nu har jag kommit en “bra bit” på min resa till att bli interaktionsdesigner. Jag har en grund att stå på med andra ord. Det har därför blivit dags för att planera studierna.

 

Mitt studieupplägg

Steg 1: Läsa och studera - få en fördjupad förståelse för teori och praktik.

 1. Jag kommer att börja med att välja ett utbildningsprogram i taget (av de fem utvalda).
 2. Därefter kommer jag följa programmets kurser från start till slut. Här kan jag med fördel se över kursernas olika scheman och hur de är strukturerade.
 3. För varje kurs kommer jag se över kursmål/vad jag förväntas ha uppnått i slutet av kursen, betygskriterier och kurslitteratur. Det anger också riktningen för vad jag ska fokusera på under läsningen.
 4. Jag läser en bok/artikel/etc. i taget och har kursmålen/betygskriterierna i åtanke.
 5. Efter varje kapitel skriver jag en sammanfattning av det jag tolkar vara det viktigaste. Sammanfattningen publiceras här på bloggen.
 6. När all kurslitteratur är läst ser jag över om mina sammanfattningar och tolkningar går i linje med kursmålen och vad jag förväntas kunna. Om inte, läser jag kurslitteraturen på nytt och gör fler djupdykningar i ämnet.
 7. Jag skriver en sammanfattning på bloggen av hur jag anser att jag har uppnått kursmålen/betygskriterierna.
 8. Jag avslutar med att formulera hur en typisk uppgift på utbildningen hade kunnat se ut och hur den i så fall hade kunnat besvaras.

 

Steg 2: Kurser, övrig litteratur och utbildning.

 

 • Litteratur
  • “Don’t Make Me Think” av Steve Krug
  • “The Design of Everyday Things” av Don Norman

 

Steg 3: Praktiska övningar.

Lära mig verktygen Adobe XD, Sketch och Figma för att skapa interaktiva gränssnitt. Utöka mina kunskaper till andra verktyg när jag känner att jag behärskar dessa.

 

Steg 4: Praktiska övningar (kan överlappa med steg 4).

Skapa prototyper och designprojekt.

 

Steg 5: Användarundersökningar.

Samla in feedback från användare och genomföra användartester, för att förstå användarbehov och göra designförbättringar baserat på faktiska användaråsikter.

 

Steg 6: Studera goda exempel (sker löpande från steg 3).

Analysera och studera appar och webbplatser som jag anser skapa en positiv och effektiv användarupplevelse. Jag kommer försöka att identifiera vad som gör dem framgångsrika.

 

Steg 7. Uppdatera min portfolio.

Detta är viktigt om jag vill söka jobb som interaktionsdesigner i framtiden, eftersom det visar upp mina färdigheter och erfarenheter.

 

Steg 8. Testa frilansjobb som interaktionsdesigner.

När jag känner att jag har breda kompetenser inom interaktionsdesign kommer jag att testa frilansjobb som interaktionsdesigner.

 

9. Fortsätta att lära och utvecklas.

Jag kommer att sträva efter att delta i workshops, konferenser och hålla mig uppdaterad om de senaste trenderna och teknikerna.

Lämna en kommentar
Vilka kvalifikationer efterfrågas hos svenska arbetsgivare? – min tolkning

Innan jag formar mitt studieupplägg så tänkte jag att det vore intressant att undersöka vilka kvalifikationer som svenska arbetsgivare på Platsbanken efterfrågar hos en interaktionsdesigner. När jag sökte på “Interaktionsdesigner” fick jag upp ett antal annonser, och jag har tagit del av varje annons och försökt göra en sammanställning nedan. Jag utgår alltså från frågeställningen: Vilka kvalifikationer efterfrågas hos svenska arbetsgivare?

 

En interaktionsdesigner... (klicka här för att läsa mer)

 • Har erfarenhet av UX-design.
 • Arbetar med digitala tjänster för användare.
 • Arbetar agilt och tvärfunktionellt.
 • Har kännedom om front-end-utveckling.
 • Drivs av att förenkla komplexa användarflöden och skapa digitala upplevelser.
 • Utvecklar och förbättrar designprocessen.
 • Har kunskap om tillgänglighet och webbriktlinjer.
 • Genomför användbarhetstester.
 • Förstår användarcentrerad design och interaktionsdesign.
 • Definierar användare genom att undersöka beteende och behov.
 • Skapar produkter för olika användarbehov.
 • Analyserar och använder användarinsikter för design.
 • Använder data och insikter för beslut.
 • Analyserar användarfeedback och håller sig uppdaterad om designtrender och teknologier.
 • Använder kvalitativa och kvantitativa metoder.
 • Har stark förståelse för olika forskningsmetoder.
 • Identifierar användarbehov längs kundresan.
 • Främjar UI-bästa praxis.
 • Skapar övertygande UI-design och prototyper.
 • Skapar och stöder egna grafiska element.
 • Arbetar genom hela designprocessen, från idégenerering till färdig produkt.
 • Skapar och kommunicerar designkoncept.
 • Skapar användarflöden och prototyper.
 • Samarbetar nära utvecklare, verksamhetsspecialister och användare.
 • Samarbetar med intressenter och översätter krav till design.
 • Kommunicerar resultat till intressenter.
 • Genererar insikter för design och utvärdering.
 • Kommunicerar insikter på ett engagerande sätt.
 • Kan presentera och förklara designkoncept.
 • Uppdaterar och överlämnar designsystem till utvecklingsteam.
 • Utmanar och föreslår förbättringar.
 • Har flytande kunskaper i svenska och engelska (i tal och skrift).
 • Kan arbeta självständigt.
 • Har en god problemlösning och organisationsförmåga.
 • Harmoniserar design med företagsvarumärke och användarförväntningar.
 • Etablerar ett enhetligt designsystem.
 • Använder designverktyg som Sketch, Figma och Adobe Creative Suite.
 • Har erfarenhet av UI-design för t.ex. appar och onlinespel.

Lämna en kommentar
Del 7: Programöversikt/utbildningsplan

Programöversikt/utbildningsplan

Samtliga program startar alltid på hösten. Därmed finns uppdaterade kursplaner och kurslitteratur publicerade för endast en termin framåt – vilket gör att detta inlägg kommer att uppdateras löpande.

 

Stockholms universitet: Kandidatprogram i interaktionsdesign

Ladda ner utbildningsplan här

 

Termin 1

1. Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

2. Människa-datorinteraktion 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

3. Prototyper inom interaktionsdesign 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

4. Programmering 1 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 2 (kommer senare)

5. Beteende- och socialvetenskap 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

6. Praktisk projektledning 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

7. Prototyper inom interaktionsdesign II 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

8. Utvärderingsmetoder 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 3 (kommer senare)

9. Kognitionspsykologi inom människa-datorinteraktion 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

10. Kravhantering av IT system 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

11. Deltagande design 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 4 (kommer senare)

12. Etik i interaktionsdesign 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

13. Humanvetenskap inom MDI 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

14. Analytiska perspektiv inom MDI 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

15. Vetenskapligt skrivande 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 5 (kommer senare)

16. Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

17. Aktuella perspektiv inom interaktionsdesign 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

18. Projektarbete inom interaktionsdesign 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 6 (kommer senare)

19. Valbara kurser ur kurspoolen VT 15 hp (inom data- och systemvetenskap) eller Praktik 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

20.Examensarbete 15 hp (inom data- och systemvetenskap på kandidatnivå)

 • Ladda ner kursplan här

 

Mälardalens universitet: Interaktionsdesign - informationsdesign

Ladda ner utbildningsplan här

 

Termin 1 och 2

1. Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

2. Grafisk form – grundkurs, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

3. Kognition, interaktion och informationsdesign, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

4. Planerad kommunikation, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

5. Introduktion till interaktionsdesign, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

6. Digitala system, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

7. Universell design för interaktion, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

8. Programmering för interaktiva gränssnitt, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 3 och 4 (kommer senare)

9. Vetenskap och design, 7,5 hp 

 • Ladda ner kursplan här

 

10. Retorik och berättarteknik, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

11. Digital interaktionsdesign i det fysiska rummet, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

12. Spelifiering för interaktionsdesign, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

13. Design genom förstärkt, utbyggd verklighet (xR), 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

14. Interaktionsdesign i en global värld, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

15. Interaktionsdesignerns yrkesroller i olika organisationer, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 5 och 6 (kommer senare)

16. Forskningsprocesser, 5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

17. Examensarbete i informationsdesign, 17,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

Valbara kurser:

 

 

20. Användbar design – projektkurs, 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

21. Fördjupning i interaktionsdesign, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

Linneúniversitetet: Interaktionsdesigner

Ladda ner utbildningsplan här

 

Termin 1 och 2

1. Ämnesintroduktion till interaktionsdesign 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

2. Grafiska verktyg 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

3. Webbteknik I 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

4. Metoder för interaktionsdesign I 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

5. Design och konceptvisualisering 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

6. Web management 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 3 och 4 (kommer senare)

7. Brukarorienterad design 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

8. Bild och grafisk design för webben 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

9. Design av grafiska gränssnitt 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

10. Metoder för interaktionsdesign II 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

11. Projektarbete med vetenskapteori 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 5 och 6 (kommer senare)

12. Valfria kurser, praktik eller utbytesstudier 30 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

13. Tillämpad interaktionsdesign 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

14. Examensarbete 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

Högskolan i Borås: Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling

Ladda ner utbildningsplan här

 

Termin 1

1. Introduktion till informationsvetenskap och informationsdesign, 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

2. Grafisk informationsdesign, 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

Termin 2 (kommer senare)

3. Interaktionsdesign (7,5 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

4. Grundläggande frontendutveckling (7,5 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

5. Teori och metod (7,5 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

6. Content management (7,5 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

Termin 3 (kommer senare)

7. Multimodal informationsdesign (15 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

8. Informationspolitik och etik (7,5 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

9. Textproduktion (7,5 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

Termin 4 (kommer senare)

10. Fördjupad frontendutveckling (15 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

11. Praktik (7,5 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

12. Digitala texter (7,5 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

Termin 5 (kommer senare)

13. Projektarbete: UX-design (30 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

Termin 6 (kommer senare)

14. Användningsanalys för utvärdering och optimering (7,5 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

15. Metod och uppsats (22,5 hp)

 • Ladda ner kursplan här

 

Högskolan Kristianstad: Digital design

Ladda ner utbildningsplan här

 

Termin 1
1. Att arbeta med designmaterial 9 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

2. Visuell kommunikation 7 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

3. Människa och teknik 7 hp 

 • Ladda ner kursplan här

 

4. Webbdesign 7 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 2 (kommer senare)
5. Grafisk design, introduktion 7,5 hp 

 • Ladda ner kursplan här

 

6. Reflektiv metod och design 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

7. Kreativitet, design och IT 7,5 hp 

 • Ladda ner kursplan här

 

8. Webbdesign för social interaktion, 7,5 hp 

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 3 (kommer senare)
9. Interaktiva prototyper 15 hp 

 • Ladda ner kursplan här

 

10. Självständigt arbete i informatik, 7,5 hp 

 • Ladda ner kursplan här

 

11. Projektarbete 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 4 (kommer senare)
12. Design av digitala artefakter 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

13. Grafisk design för digitala medier 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

14. Valbar kurs 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 5 (kommer senare)
15. Designteori 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

16. Interaktionsdesign och teknikens framkant, 7,5 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

17. Verksamhetsförlagd utbildning i digital design 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 


 

Termin 6 (kommer senare)
18. Designprojekt 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

 

19. Examensarbete i Digital design 15 hp

 • Ladda ner kursplan här

Lämna en kommentar
Del 6: Vilka nyckelkompetenser lyfts fram som viktiga inom de olika utbildningsprogrammen?

Ytterligare en fråga som jag undrar över är: vilka nyckelkompetenser lyfts fram som viktiga inom de olika utbildningsprogrammen? För att besvara frågan kommer jag att utgå från de tidigare inläggen (del 2 och 4) och göra markeringar där jag anser att frågan besvaras.

 

Vilka nyckelkompetenser lyfts fram som viktiga inom de olika utbildningsprogrammen?

 

Analys av del 2: Vad gör en interaktionsdesigner?

Stockholms universitet: Kandidatprogram i interaktionsdesign

Framgår inte explicit.

 

Mälardalens universitet: Interaktionsdesign – informationsdesign

Framgår inte explicit.

 

Linneúniversitetet: Interaktionsdesigner

“Som interaktionsdesigner arbetar du inom ett aktuellt och snabbt växande område där teknik och användarvänlighet alltid är i fokus. Du skapar förutsättningarna för att vi människor ska kunna leva och arbeta med tekniken i vår vardag. En interaktionsdesigner förstår, utformar och analyserar samspelet mellan människa och teknik. Det kan handla om webbsidor, programvaror eller produkter. Han/hon har även en god förmåga att se hur människor använder tekniken, både professionellt och till vardags, samt hur den påverkar våra liv. Ambitionen är att tillgodose de behov och svagheter vi människor har genom att utforma gränssnitt som stöder oss i vårt arbete.

 

Högskolan i Borås: Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling

Framgår inte explicit.

 

Högskolan Kristianstad: Digital design

Framgår inte explicit, men snuddar vid ämnet: “skapa goda upplevelser för användare genom interaktionsdesign och kombinera användbarhet och estetik i olika gränssnitt.

 

Sammanfattning

Interaktionsdesign är ämnesområdet. Utifrån ovanstående tolkar jag i dagsläget att nyckelkompetenser som lyfts fram som viktiga inom de olika utbildningsprogrammen är:

 • Användarvänlighet
 • Förstå, utforma och analysera samspelet mellan människa och teknik. Det kan handla om webbsidor, programvaror eller produkter
 • Förmåga att se hur människor använder tekniken, både professionellt och till vardags, samt hur den påverkar våra liv
 • Tillgodose de behov och svagheter människor har genom att utforma gränssnitt som stöder oss i vårt arbete
 • Skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva och arbeta med tekniken i vår vardag
 • Skapa goda upplevelser för användare genom interaktionsdesign och kombinera användbarhet och estetik i olika gränssnitt

 

Analys av del 4: Vad kan man arbeta med/som efter avlagd examen i något av utbildningsprogrammen?

Stockholms universitet: Kandidatprogram i interaktionsdesign

“Efter avklarad utbildning arbetar du exempelvis som designer av interaktion och gränssnitt (GUI), användbarhetsexpert (UX), utvärderare eller projektledare. Du arbetar med olika digitala miljöer: webb, appar och hårdvara.”

 

Mälardalens universitet: Interaktionsdesign – informationsdesign

“Exempel på titlar kan vara interaktionsdesigner, användbarhetsdesigner, förändringsledare i digitaliseringsprocesser, projektledare i verksamhetsförändring eller UX-designer.”

 

Linneúniversitetet: Interaktionsdesigner

“Efter utbildningen kan du arbeta med att anpassa och utveckla gränssnitt för produkter i digitala miljöer såsom webbplatser, programvaror eller spel. Typiska arbetsområden är webb, mobila enheter eller interaktiva miljöer.”

 

Högskolan i Borås: Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling

“Utbildningen passar dig som vill arbeta som informationsstrateg, innehållsansvarig, webbredaktör, webbmaster, UX-designer, digital designer eller digital tjänsteutvecklare.”

 

Högskolan Kristianstad: Digital design

“Efter examen kan du bland annat arbeta med:

 1. Interaktionsdesign
 2. UX/UI-design
 3. Webbdesign
 4. Kommunikation
 5. Grafisk design

 

Sammanfattning

Interaktionsdesign är ämnesområdet. Utifrån ovanstående tolkar jag i dagsläget att nyckelkompetenser som lyfts fram som viktiga inom de olika utbildningsprogrammen är:

 

Grupp 1: Kompetenser relaterade till interaktionsdesign och användbarhet:

 • Interaktion och gränssnitt (GUI)
 • Användbarhetsexpert (UX)
 • Kompetens inom utvärdering
 • Kunskap om att utveckla gränssnitt för produkter i digitala miljöer såsom webbplatser, programvaror eller spel

 

Grupp 2: Kompetenser relaterade till webb, appar och hårdvara:

 • Webb, appar och hårdvara
 • Webb, mobila enheter eller interaktiva miljöer

 

Grupp 3: Kompetenser relaterade till design och visuell kommunikation:

 • Interaktionsdesign
 • UX/UI-design
 • Webbdesign
 • Kommunikation
 • Grafisk design

Lämna en kommentar
Del 5: Vilka ämnes/huvudområden anses vara viktiga inom interaktionsdesign?

Nu är snart grunderna i den här utbildningsserien på plats. Jag har undersökt vad interaktionsdesign är, vad yrket som interaktionsdesigner innebär, vad som är kärnan i utbildningsprogrammen och vad man kan arbeta med/som efter avlagd examen. Nästa fråga som jag undrar över är: vilka ämnes/huvudområden anses vara viktiga inom interaktionsdesign? För att besvara frågan kommer jag att utgå från de tidigare inläggen (del 1 och 3) och göra markeringar där jag anser att frågan besvaras.

 

Vilka ämnes/huvudområden anses vara viktiga inom interaktionsdesign?

 

Analys av del 1: Vad är interaktionsdesign?

Stockholms universitet: Kandidatprogram i interaktionsdesign

“Interaktionsdesign handlar om hur interaktiv teknik bäst designas för att motsvara människans behov. User experience (UX) och användarcentrerad design är begrepp som blir mer och mer aktuella i dagens teknikutveckling. Tre ledord inom interaktionsdesign är: effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredställelse. Bra och kreativ interaktionsdesign som förenklar och ökar användbarheten behövs i allt från digitala tjänster till elektroniska produkter. Därför handlar interaktionsdesign om att förstå såväl teknikens möjligheter som människans behov.”

 

Mälardalens universitet: Interaktionsdesign – informationsdesign

“Interaktionsdesign har informationsdesign som huvudämne. (…)  Interaktionsdesign handlar om att designa gränssnitt som gör interaktionen mellan människa och teknik så väl fungerande som möjligt, utifrån människans perspektiv, behov och önskemål, det vill säga UX – user experience.”

 

Linneúniversitetet: Interaktionsdesigner

Framgår inte explicit.

 

Ytterligare två högskoleutbildningar som närmar sig området är följande (den första uttrycker dock inte explicit att man kan arbeta som interaktionsdesigner efter avlagd examen):

 

Högskolan i Borås: Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling

Framgår inte explicit.

 

Högskolan Kristianstad: Digital design

Framgår inte explicit, men snuddar vid ämnet: “goda upplevelser för användare genom interaktionsdesign och kombinera användbarhet och estetik i olika gränssnitt.”

 

Sammanfattning

Interaktionsdesign är ämnesområdet. Utifrån ovanstående tolkar jag i dagsläget att specialiseringar inom ämnesområdet är:

 

1. User Experience (UX):

 • Användarcentrerad design
 • Effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse
 • Människans behov

 

2. Informationsdesign:

 • Människans perspektiv, behov och önskemål

 

3. Gränssnitt:

 • Användbarhet
 • Estetik i olika gränssnitt (en del av både digital design och gränssnittsdesign)

 

4. Digital design:

 • Inkluderar gränssnittsdesign, informationsdesign och estetik i olika gränssnitt

 

5. Teknikens möjligheter:

 • Kan betraktas som den underliggande infrastrukturen som stödjer och möjliggör de ovanstående aspekterna, men det integreras i de andra områdena för att skapa effektiva digitala lösningar.

 

 

Analys av del 3: Vad är kärnan i utbildningsprogrammen?

Stockholms universitet: Kandidatprogram i interaktionsdesign

“Kandidatprogrammet i interaktionsdesign står på tre ben: människa-datorinteraktion, teknik samt individ och samhälle. På programmet får du grundläggande kunskaper i informationsteknik och interaktionsdesign. Du lär dig att hantera och reflektera över hela designprocessen, från konceptutveckling till fungerande prototyper. Med människan i centrum implementerar du interaktiva tjänster och IT-produkter.”

 

Mälardalens universitet: Interaktionsdesign – informationsdesign

“En praktiknära utbildning där du ges möjlighet att utveckla teoretisk och praktisk kompetens om design med fokus på användarupplevelsen av interaktion med digitala gränssnitt. (…) Under utbildningen lär du dig använda metoder och verktyg för att utforma, testa och utvärdera digitala produkter, tjänster och system. (…) Under utbildningen lär du dig vad som bygger förutsättningar för en bra användarupplevelse. Du får förståelse för hur människan tar in, bearbetar och använder information samt hur sociala och kulturella skillnader påverkar teknikens utformning. Du lär dig metoder för att skapa ett interaktivt berättande, samt processer och projektverktyg som används i utveckling av interaktiva gränssnitt. (…) Några exempel på kurser inom interaktionsdesign är:

 1. digital interaktionsdesign i det fysiska rummet
 2. spelifiering för interaktionsdesign
 3. design genom förstärkt, utbyggd verklighet (XR)

 

Informationsdesign är ditt huvudämne och du får kompetens inom olika design- och forskningsmetoder. Tillsammans med övriga studenter på informationsdesign läser du kurser i:

 1. berättarteknik
 2. grafisk form
 3. kommunikationsteorier
 4. teorier om interaktion, kognition och perception.”

 

Linneúniversitetet: Interaktionsdesigner

“För att förstå detta samspel (mellan människa och teknik) studerar du människa/dator-interaktion, användbarhetslära och kognitionslära i samma utsträckning som grafisk formgivning, design och metoder för att analysera teknikanvändning. Du får grundläggande kunskaper inom programmering och produktutveckling; från mer analoga metoder som papper, penna och lera till mer tekniska som digital bildbehandling i 2D och 3D. Du får även fördjupade kunskaper inom användaranpassning av olika interaktiva system, samt metoder för att utvärdera, analysera och grafiskt visualisera hur vi samverkar med tekniken runt oss. Utbildningen är starkt tvärvetenskaplig och du utvecklas personligen med entreprenörskap, branschförståelse och innovativt tänkande.”

 

Högskolan i Borås: Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling

“Med förankring i programmets huvudområde, informationsvetenskap, utvecklar du kunskap om underhåll, design och utveckling av effektiva digitala informationsmiljöer. Du kommer läsa kurser inom grafisk informationsdesign, interaktionsdesign, frontend-utveckling, textproduktion, användningsanalys och content management.”

 

Högskolan Kristianstad: Digital design

“Programmet Digital design ger dig en bred förståelse för design och kommunikation av och med digitala medier. Du lär dig att skapa, förbättra och analysera uttrycksformer för olika digitala kanaler. Programmet vänder sig till dig som vill lära dig mer om digitala medier och vill vara med och skapa exempelvis mobila tjänster, datorspel, grafisk kommunikation, utställningar och sociala forum. Du lär dig att arbeta med medier i teknikens framkant såsom augmented reality (AR), virtual reality (VR) och artificiell intelligens (AI). (…) Digital design kombinerar designmässiga, tekniska, kommunikativa och estetiska aspekter av digitala medier. Du får lära dig att skapa goda upplevelser för användare genom interaktionsdesign och kombinera användbarhet och estetik i olika gränssnitt. Du lär dig att arbeta med sociala medier där användare samarbetar kring och delar information. Du lär dig även att skapa, förbättra, analysera och kritiskt granska digitala produkter, tjänster och upplevelser i olika digitala kanaler och format. Genom att kombinera studier inom design, medier, kommunikation och teknik lär du dig att designa budskap och att skapa flexibla digitala designlösningar med bredd och kvalitet. Digital design fokuserar på att utforska bryggan mellan människor och teknik genom gestaltande av design, interaktionsdesign och webbteknik. Vi utgår från informatik, designvetenskap och grafisk design; vetenskapliga ämnen som utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang.”

 

Sammanfattning

Interaktionsdesign är ämnesområdet. Utifrån ovanstående tolkar jag i dagsläget att specialiseringar inom ämnesområdet är:

 

1: Grundläggande begrepp och principer inom interaktionsdesign

 • Människa-datorinteraktion
 • Människan i centrum
 • Användbarhet
 • Användarupplevelse
 • Kognitionslära
 • Teorier om interaktion, kognition och perception
 • Samspel (mellan människa och teknik)

 

2: Teknologiska aspekter och verktyg

 • Informationsvetenskap
 • Webbteknik
 • Programmering
 • Augmented reality (AR), virtual reality (VR) och artificiell intelligens (AI)
 • Frontend-utveckling

 

3: Designprocess och metoder

 • Designprocessen, från konceptutveckling till fungerande prototyper
 • Metoder för att utvärdera, analysera och grafiskt visualisera hur vi samverkar med tekniken runt oss
 • Processer och projektverktyg som används i utveckling av interaktiva gränssnitt
 • Designvetenskap

 

4: Grafisk design och kommunikation

 • Grafisk form
 • Grafisk design
 • Grafisk informationsdesign
 • Designa budskap och att skapa flexibla digitala designlösningar med bredd och kvalitet
 • Gestaltande av design

 

5: Användning och användaranpassning

 • Hur människan tar in, bearbetar och använder information
 • Användaranpassning av olika interaktiva system
 • Kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang

 

6: Samhälleliga och kulturella aspekter

 • Individ och samhälle
 • Hur sociala och kulturella skillnader påverkar teknikens utformning
 • Kommunikationsteorier

 

7: Användning av tekniska verktyg och digitala medier

 • Interaktivt berättande
 • Skapa exempelvis mobila tjänster, datorspel, grafisk kommunikation, utställningar och sociala forum
 • Berättarteknik

 

8: Innehållshantering och informationspresentation

 • Content management
 • Textproduktion
 • Skapa, förbättra och analysera uttrycksformer för olika digitala kanaler
 • Kombinera användbarhet och estetik i olika gränssnitt

 

9: Affärs- och innovationsaspekter

 • Entreprenörskap, branschförståelse och innovativt tänkande
 • Produktutveckling
 • Goda upplevelser för användare
 • Skapa, förbättra, analysera och kritiskt granska digitala produkter, tjänster och upplevelser i olika digitala kanaler och format
 • Design, medier, kommunikation och teknik

Lämna en kommentar
Vad kan man arbeta med/som efter avlagd examen i något av utbildningsprogrammen? – min tolkning

Enligt min tolkning fokuserar utbildningen “Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling”, som ges av Högskolan i Borås, i högre utsträckning på andra yrken inom IT än interaktionsdesigner. Om man läser om de olika yrkestitlarna som anges i programöversikten så får man fram följande:

 

Informationsstrateg

“Arbetsuppgifter som informationsstrateger vanligtvis har är att ansvara för övergripande informationshantering där bland annat informationssäkerhet och informationsklassning ingår. I tjänsten kan även ingå att samordna, planera och följa upp organisationens samlade IT-verksamhet på en övergripande nivå”

Min tolkning: Detta är inte relaterat till yrket som interaktionsdesigner.

 

Innehållsansvarig (content manager)

“Content manager (Innehållsansvarig) ansvarar för att skapa, publicera och uppdatera innehåll i olika digitala kanaler. Content manager arbetar med text, ljud, bild, text och/eller filmklipp. Som content manager ansvarar du även för att följa upp och analysera olika digitala kampanjer.”

Min tolkning: Detta är inte relaterat till yrket som interaktionsdesigner.

 

Webbredaktör

“En webbredaktör (webbpublicerare / web manager / web editor) arbetar med organisationers och företags webbplatser. Webbredaktören jobbar direkt mot internet och intranät, utvecklar och analyserar webbplatser, fyller dem med innehåll och ansvarar för att de hålls aktuella. Som webbredaktör ser du till att webbplatsen uppfyller de behov användarna har och att informationen som publiceras är aktuell, relevant och korrekt. Det kan röra sig om allt från information som företag vill förmedla till sina anställda eller till sina kunder, till att redigera och publicera texter och annonser.”

Min tolkning: Detta är inte relaterat till yrket som interaktionsdesigner – även om “uppfyller de behov användarna har” kan anses falla inom UX.

 

Webmaster

“Som webmaster har du ansvaret för företagets information på Internet. Du ska se till att tekniken fungerar och att informationen är aktuell. Du bör både vara bra på datorer och också ha en känsla för det estetiska, dvs stil och design samt färg och form.”

Min tolkning: Detta är inte relaterat till yrket som interaktionsdesigner.

 

UX-designer

“En UX-designer fungerar på sätt och vis som en informationsarkitekt, men har även ett psykologisk förhållningssätt i arbetet genom undersökningar och strukturerade metoder där UX-designern klurar ut så mycket som möjligt om kunden, om behov och önskemål och hur användaren fungerar i interaktion med produkten eller systemet. Målet med UX-designers arbete är att utveckla produkter som upplevs som maximalt användarvänliga, responsiva, smarta, smidiga, snabba och kul! Som UX-designer arbetar du med tester av wireframes, mockups och prototyper. Förkortningen “UX” står för User experience och handlar om konsumentens upplevelse av att använda produkter som mobiltelefoner, datorer och läsplattor samt instrument- och kontrollpaneler.”

Min tolkning: Detta är relaterat till yrket som interaktionsdesigner. Om en interaktionsdesigner förväntas ta hänsyn till både UI och UX så saknas fortfarande en del i arbetet som UX-designer.

 

Digital designer

“Digital designer / digital content designer / digital media creative sysslar med innovativ design (visuella koncept) för digitala medier. Som digital designer arbetar du ofta i projektform, med fokus på produktion, grafisk design, animationer och innehåll. Digital designer kan specialisera sig och arbeta mot till exempel handel med fokus på e-handel. Det kan handla om utformning och utveckling av e-handel, med appar, kampanjsajter, tjänster och butiksmiljöer. Centrala delar i digital designerns arbete består i så fall av varumärkesbyggnad, användbarhet, tjänsteutveckling och för det krävs det djupgående produktionskunskap.”

Min tolkning: Detta är inte relaterat till yrket som interaktionsdesigner.

 

Digital tjänsteutvecklare

“Digitala tjänsteutvecklare jobbar med design av allt från idé och prototyp till färdig tjänst som ofta är webbaserad. Då digitala tjänster riktar sig mot slutanvändare blir interaktionsdesign, UX och webbutveckling centralt.”

Min tolkning: Detta är relaterat till yrket som interaktionsdesigner. Frågan är dock i vilken utsträckning man fördjupar sig i detta på Högskolan i Borås, eftersom arbetsbeskrivningen kommer från Luleå tekniska universitet som erbjuder en kandidatexamen i digital tjänsteutveckling.

 

Sammanfattningsvis anser jag att det kan vara intressant att följa utbildningsprogrammet ändå, eftersom det kan ge mig fördjupade kunskaper inom andra områden som kan vara bra för en interaktionsdesigner att känna till.

Lämna en kommentar
Del 4: Vad kan man arbeta med/som efter avlagd examen i något av utbildningsprogrammen?

Vad kan man arbeta med/som efter avlagd examen i något av utbildningsprogrammen?

 

Stockholms universitet: Kandidatprogram i interaktionsdesign

“Efter avklarad utbildning arbetar du exempelvis som designer av interaktion och gränssnitt (GUI), användbarhetsexpert (UX), utvärderare eller projektledare. Du arbetar med olika digitala miljöer: webb, appar och hårdvara.”

 

Mälardalens universitet: Interaktionsdesign – informationsdesign

“Exempel på titlar kan vara interaktionsdesigner, användbarhetsdesigner, förändringsledare i digitaliseringsprocesser, projektledare i verksamhetsförändring eller UX-designer.”

 

Linneúniversitetet: Interaktionsdesigner

“Efter utbildningen kan du arbeta med att anpassa och utveckla gränssnitt för produkter i digitala miljöer såsom webbplatser, programvaror eller spel. Typiska arbetsområden är webb, mobila enheter eller interaktiva miljöer.”

 

Högskolan i Borås: Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling

“Utbildningen passar dig som vill arbeta som informationsstrateg, innehållsansvarig, webbredaktör, webbmaster, UX-designer, digital designer eller digital tjänsteutvecklare.”

 

Högskolan Kristianstad: Digital design

“Efter examen kan du bland annat arbeta med: 

 1. Interaktionsdesign
 2. UX/UI-design
 3. Webbdesign
 4. Kommunikation
 5. Grafisk design”
Lämna en kommentar
Del 3: Vad är kärnan i utbildningsprogrammen? 

Vad är kärnan i utbildningsprogrammen? 

 

Stockholms universitet: Kandidatprogram i interaktionsdesign

“Kandidatprogrammet i interaktionsdesign står på tre ben: människa-datorinteraktion, teknik samt individ och samhälle. På programmet får du grundläggande kunskaper i informationsteknik och interaktionsdesign. Du lär dig att hantera och reflektera över hela designprocessen, från konceptutveckling till fungerande prototyper. Med människan i centrum implementerar du interaktiva tjänster och IT-produkter.”

 

Mälardalens universitet: Interaktionsdesign – informationsdesign

“En praktiknära utbildning där du ges möjlighet att utveckla teoretisk och praktisk kompetens om design med fokus på användarupplevelsen av interaktion med digitala gränssnitt. (…) Under utbildningen lär du dig använda metoder och verktyg för att utforma, testa och utvärdera digitala produkter, tjänster och system. (…) Under utbildningen lär du dig vad som bygger förutsättningar för en bra användarupplevelse. Du får förståelse för hur människan tar in, bearbetar och använder information samt hur sociala och kulturella skillnader påverkar teknikens utformning. Du lär dig metoder för att skapa ett interaktivt berättande, samt processer och projektverktyg som används i utveckling av interaktiva gränssnitt. (…) Några exempel på kurser inom interaktionsdesign är: 

 1. digital interaktionsdesign i det fysiska rummet 
 2. spelifiering för interaktionsdesign 
 3. design genom förstärkt, utbyggd verklighet (XR)

 

Informationsdesign är ditt huvudämne och du får kompetens inom olika design- och forskningsmetoder. Tillsammans med övriga studenter på informationsdesign läser du kurser i:

 1. berättarteknik
 2. grafisk form
 3. kommunikationsteorier
 4. teorier om interaktion, kognition och perception.”

 

Linneúniversitetet: Interaktionsdesigner

“För att förstå detta samspel (mellan människa och teknik) studerar du människa/dator-interaktion, användbarhetslära och kognitionslära i samma utsträckning som grafisk formgivning, design och metoder för att analysera teknikanvändning. Du får grundläggande kunskaper inom programmering och produktutveckling; från mer analoga metoder som papper, penna och lera till mer tekniska som digital bildbehandling i 2D och 3D. Du får även fördjupade kunskaper inom användaranpassning av olika interaktiva system, samt metoder för att utvärdera, analysera och grafiskt visualisera hur vi samverkar med tekniken runt oss. Utbildningen är starkt tvärvetenskaplig och du utvecklas personligen med entreprenörskap, branschförståelse och innovativt tänkande.”

 

Högskolan i Borås: Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling

“Med förankring i programmets huvudområde, informationsvetenskap, utvecklar du kunskap om underhåll, design och utveckling av effektiva digitala informationsmiljöer. Du kommer läsa kurser inom grafisk informationsdesign, interaktionsdesign, frontend-utveckling, textproduktion, användningsanalys och content management.”

 

Högskolan Kristianstad: Digital design

“Programmet Digital design ger dig en bred förståelse för design och kommunikation av och med digitala medier. Du lär dig att skapa, förbättra och analysera uttrycksformer för olika digitala kanaler. Programmet vänder sig till dig som vill lära dig mer om digitala medier och vill vara med och skapa exempelvis mobila tjänster, datorspel, grafisk kommunikation, utställningar och sociala forum. Du lär dig att arbeta med medier i teknikens framkant såsom augmented reality (AR), virtual reality (VR) och artificiell intelligens (AI). (…) Digital design kombinerar designmässiga, tekniska, kommunikativa och estetiska aspekter av digitala medier. Du får lära dig att skapa goda upplevelser för användare genom interaktionsdesign och kombinera användbarhet och estetik i olika gränssnitt. Du lär dig att arbeta med sociala medier där användare samarbetar kring och delar information. Du lär dig även att skapa, förbättra, analysera och kritiskt granska digitala produkter, tjänster och upplevelser i olika digitala kanaler och format. Genom att kombinera studier inom design, medier, kommunikation och teknik lär du dig att designa budskap och att skapa flexibla digitala designlösningar med bredd och kvalitet. Digital design fokuserar på att utforska bryggan mellan människor och teknik genom gestaltande av design, interaktionsdesign och webbteknik. Vi utgår från informatik, designvetenskap och grafisk design; vetenskapliga ämnen som utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang.”

Lämna en kommentar
Del 2: Vad gör en interaktionsdesigner?

Tidigare redogjorde jag för hur de olika skolorna redogör för ämnet interaktionsdesign. Något som också är intressant är egentligen vad en interaktionsdesigner gör/förväntas göra. 

 

Jag tycker att det finns en skillnad i frågan “Vad är interaktionsdesign?” och “Vad gör en interaktionsdesigner?”, där den första frågan fokuserar mer på ämnesinnehåll medan den sista riktar blicken mer mot vilka kompetenser en interaktionsdesigner förväntas ha. Men i slutändan går de ändå hand i hand, upplever jag, eftersom ämnesinnehållet anger riktningen för vad en interaktionsdesigner bör kunna/göra. 

 

Vad gör en interaktionsdesigner?

För att besvara frågan om vad en interaktionsdesigner förväntas göra/kunna utgick jag från de tidigare nämnda universiteten och plockade ut text som jag ansåg vara relevant för frågeställningen:

 

Stockholms universitet: Kandidatprogram i interaktionsdesign

Framgår inte explicit.

 

Mälardalens universitet: Interaktionsdesign – informationsdesign

Framgår inte explicit.

 

Linneúniversitetet: Interaktionsdesigner

“Som interaktionsdesigner arbetar du inom ett aktuellt och snabbt växande område där teknik och användarvänlighet alltid är i fokus. Du skapar förutsättningarna för att vi människor ska kunna leva och arbeta med tekniken i vår vardag. En interaktionsdesigner förstår, utformar och analyserar samspelet mellan människa och teknik. Det kan handla om webbsidor, programvaror eller produkter. Han/hon har även en god förmåga att se hur människor använder tekniken, både professionellt och till vardags, samt hur den påverkar våra liv. Ambitionen är att tillgodose de behov och svagheter vi människor har genom att utforma gränssnitt som stöder oss i vårt arbete.”

 

Högskolan i Borås: Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling

Framgår inte explicit.

 

Högskolan Kristianstad: Digital design

Framgår inte explicit, men snuddar vid ämnet: “skapa goda upplevelser för användare genom interaktionsdesign och kombinera användbarhet och estetik i olika gränssnitt.”

Lämna en kommentar